Untitled Document
Untitled Document
     
Untitled Document
మాకవరపాలెం మండలంలోని గ్రామాలు
హరప్ప అగ్రహారం | గంగవరం | సీతన్న అగ్రహారం | కొండల అగ్రహారం | పైడిపాల | బూరుగుపాలెం | తడపాల | తూటిపాల | అప్పన్నదొరపాలెం | పెద్దిపాలెం | వెంకన్నపాలెం | సెట్టిపాలెం | జమిందారీ గంగవరం | భీమబోయిన పాలెం | మాకవరపాలెం | లచ్చన్నపాలెం | నారాయణ గజపతిరాజపురం అగ్రహారం | వజ్రగడ | మల్లవరం | గిడుతూరు | బయ్యవరం | తామరం | రాచపల్లి | పోచినపెద్ది అగ్రహారం | జంగాలపల్లి | కోడూరు |
Untitled Document
           
         
© 2013 andhrabulletin.com